Ενημερώσεις των VMware - Αναβάθμιση


Η εταιρία VMware παρέχει τη δυνατότητα ανανέωσης των προϊόντων της προς προϊόντα με εκτεταμένο πακέτο λειτουργιών. Η μετάβαση από το τρέχον πακέτο σε ένα άλλο υψηλότερο, χάρη στην αναβάθμιση, είναι μια πολύ φθηνότερη λύση από την αγορά μιας άλλης άδειας λογισμικού. Η VMstore προσφέρει πολλές λύσεις για την μετάβαση σε μια υψηλότερη έκδοση λογισμικού. Οι πιο δημοφιλές αναβαθμίσεις είναι: η Αναβάθμιση από το Essentials Kit προς το Essentials Plus καθώς και η Αναβάθμιση από το Essentials Plus προς το Standard Acceleration. 

Η ευελιξία του λογισμικού εικονικοποίησης που προσφέρεται από τη VMware δίνει δυνατότητα της ιδανικής επιλογής σύμφωνα με τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου χρήστη. Οι ενημερώσεις λογισμικού επιτρέπουν επίσης τη συνεχή προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των συγκεκριμένων εταιρειών.

Η ελαχιστοποίηση του κόστους και η ταχύτητα της εκτέλεσης είναι στοιχεία που κάνουν τις ενημερώσεις των προϊόντων της VMware ένα σημαντικό στοιχείο της προσφοράς, της οποίας ο στόχος είναι η βελτίωση της υποδομής των εικονικών περιβαλλόντων πελάτη. Η αναβάθμιση σε μορφή ενημέρωσης της άδειας εμφανίζεται σε δύο μορφές: εμπορική (σχεδιασμένη για επιχειρήσεις) και ακαδημαϊκή (σχεδιασμένη για πανεπιστήμια και σχολεία).

Το ευρύ φάσμα ενημερώσεων προς τις νεότερες εκδόσεις, όσο αφορά την πλατφόρμα vSphere, δίνει τη δυνατότητα της ανάπτυξης λογισμικού ταυτόχρονα με αυξανόμενες ανάγκες χρηστών και οργανισμών.

Ενημερώσεις της VMware vSphere

ξεκινώντας από € 77,42
Αγοράστε τώρα

VMware Fusion

Εκπαιδευτικές άδειες χρήσης