Επικοινωνία

Ώρες εργασίας:
Δευτέρα - Παρασκευή : 9:00 - 17:00

Στοιχεία επικοινωνίας:
Tel. +30 231 1180764
Email: contact at vmstore dot gr

Στοιχεία εγγραφής:
Senetic SA
ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice
Πολωνία

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000452868
REGON: 241148635
NIP: 6342709934

Εταιρικό κεφάλαιο: 3.093.724,00 PLN πλήρως καταβληθέν

Έντυπο επικοινωνίας

Αποστολή